icon Aloo Guvar ki sabzi

Aloo Guvar ki sabzi

Basic Indian Wednesday

Aloo Guvar ki sabzi

Valeurs Nutritives

Calories : 327
Carbs : 44
Protein : 27
Fat 24
(877) 219-6224 Call Now